Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do programu  preferencyjnej sprzedaży węgla.

 1. Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby, którym przyznano prawo do zasiłku węglowego lub którym, w najbliższym czasie takie prawo zostanie przyznane, w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), włącznie ze zmianami które wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Szczególną prośbę kieruję do Mieszkańców Gminy, którym została wydana informacja o pozostawieniu wniosku o przyznanie dodatku dla gospodarstw bez rozpatrzenia o jak najszybsze skontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zweryfikowania ich wniosków w kontekście znowelizowanych zapisów ustawowych.

 1. Osoby spełniające wymóg określony w punkcie 1 powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim celem złożenia stosownego wniosku (wniosek można złożyć osobiście w GOPS lub w formie elektronicznej na adres: ug@radzynpodlaski.pl ). W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej wniosek o zakup należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Gminy Radzyń Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce węgiel.
 2. Po weryfikacji wniosku, wnioskodawca zgodnie z art. 13 ust.6 Ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) otrzymuje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, upoważniające go do preferencyjnego zakupu węgla w podmiocie wskazanym przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski. Zaświadczenie po weryfikacji złożonego wniosku wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim. Wszelkie informacje dotyczące wydania zaświadczenia zostaną przekazane Wnioskodawcy w chwili składania wniosku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim poinformuje telefonicznie każdego wnioskodawcę o terminie odbioru zaświadczenia.
 3. Maksymalna ilość możliwego do zakupienia węgla na zasadach preferencyjnych do 31.12.2022 r . wynosi 1 500 kg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz.2238). Istnieje możliwość zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1 500kg, natomiast nie dopuszcza się zakupu w ilości większej niż 1 500kg.
 4. Kolejna możliwość zakupu węgla w ilości do 1 500 kg na zasadach preferencyjnych będzie realizowana w terminie od dnia 01.01.2023r. Szczegóły jej organizacji zostaną przekazane odrębnym komunikatem.
 5. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji związanej z preferencyjną sprzedażą węgla kieruję prośbę o sukcesywne śledzenie strony internetowej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski w szczególności zakładki „węgiel”

  Wójt Gminy Radzyń Podlaski 
  Wies
  ław Mazurek