Wszystkie osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla są proszone o składanie wniosków w siedzibie GOPS w Radzyniu Podlaskim do dnia 30 listopada 2022 r. Termin ten podyktowany jest procesem organizacyjnym sprzedaży węgla, w związku z czym prosimy o zastosowanie się do wyżej wymienionego terminu.
Małgorzata Kułak
Kierownik GOPS