Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla są proszone o zgłaszanie  się do siedziby GOPS od dnia  12.12.2022r. po odbiór stosownej informacji uprawniającej do zakupu węgla.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Radzyń Podlaski będzie prowadziła sprzedaż węgla w kwocie 1.850 zł za tonę, w punkcie Firma Handlowa Adrian Płatek ul. Lubelska 7, 21-300 Radzyń Podlaski.

Opłatę za zakup węgla można uiszczać od dnia 12.12.2022r., w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto bankowe: numer rachunku 56 8046 0002 2001 0000 0101 0002 w tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uprawnionej do zakupu węgla.

Usługa workowania i dowozu węgla do miejsca zamieszkania klienta jest dodatkowo płatna, uiszcza się ją w punkcie sprzedaży węgla.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, która weszła w życie 3 grudnia 2022r., w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego  albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1.500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2 okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1 okresie złożył wniosek  na mniejszą ilość węgla niż maksymalna  (np. 1.000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną część limitu.

                                                                                                           

Małgorzata Kułak        

Kierownik GOPS