Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
tel. 83 413 18 12
tel. 83 413 18 13
e-mail: gops@radzynpodlaski.pl
BIP: https://gopsradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl
https://gops.radzynpodlaski.pl
godziny pracy poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30