Informacja dla osób ubiegających się o zakup preferencyjny węgla.

Wszystkie osoby zainteresowane zakupem preferencyjnym węgla są proszone o składanie wniosków w siedzibie GOPS w Radzyniu Podlaskim do dnia 30 listopada 2022 r. Termin ten podyktowany jest procesem organizacyjnym sprzedaży węgla, w związku z czym prosimy o zastosowanie się do wyżej wymienionego terminu.Małgorzata KułakKierownik GOPS

Komunikat Wójta Gminy Radzyń Podlaski dotyczący preferencyjnej sprzedaży węgla

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), uprzejmie informuję, że Gmina Radzyń Podlaski przystąpiła do programu  preferencyjnej sprzedaży węgla. Szczególną prośbę kieruję do Mieszkańców …

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowegoNa podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. …

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.