Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia.
Kwota zasiłku wynosi 215,84 zł.

Wymagane dokumenty:

– Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– Kopia decyzji ZUS (w przypadku pobierania emerytury lub renty),
– Dokument z numerem konta bankowego, jeżeli dana osoba życzy sobie aby pieniądze były wypłacane przelewem.