Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w związku z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. Z 2021 r. poz. 1981) zmieniają się zasady naboru wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Tzw. 500+”

Od 1 stycznia 2022 r. składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie odbywać się tylko i wyłącznie w formie elektronicznej, a obsługą zadania zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak jak w ubiegłych latach, będzie można składać wnioski poprzez:

Natomiast nie będzie możliwości składania wniosków w formie tradycyjnej – papierowej.

Jednocześnie GOPS informuje, iż w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej do końca okresu świadczeniowego (tj. do 31 maja 2022 r.)
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego (tj. do 31 maja 2022 r.)

GOPS informuję również, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczenowy 2022/2023 obowiązujący od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będzie można składać elektronicznie od 1 lutego 2022 r.