Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
Kierownik GOPS
Małgorzata Kułak

Główny Księgowy
Beata Sposób

Asystent Rodziny
Iwona Małgorzata Belniak

Świadczenia Rodzinne
Inspektor d/s Świadczeń Rodzinnych
Olga Tarnowska

Referent d/s Świadczeń Rodzinnych
Edyta Szwed

Referent d/s Świadczeń Rodzinnych
Dorota Mazurek

Pomoc socjalna

Pracownik Socjalny
Agnieszka Domańska
Małgorzata Szymanek

Starszy Pracownik Socjalny
Dorota Jonasz

Opiekun
Ewa Świder

Opiekun
Barbara Korycka
Mariola Chudek
Wioletta Wojtaszak – Głowniak

Kierownik Klubu Seniora
Grażyna Mirska