Ogłoszenie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2024 roku. 

Dodatek Osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że rusza nabór wniosków na Dodatek Osłonowy. Wnioski dostępne są w siedzibie GOPS w pokoju 208 i 207, oraz do pobrania na stronie internetowej. Informujemy, iż wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w terminie do 30.04.2024r.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE rok szkolny 2023/2024 wypełnione  wnioski PROSZĘ SKŁADAĆ doGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207, w terminie od 01 września do 15 września 2023 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 Zgodnie z: Charakter pomocy materialnej: Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w …

Informacja

Faktury do stypendium szkolnego 2022/2023 przyjmowane są do 15.06.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207 wraz z oświadczeniem (druk w załączeniu).

 O G Ł O S Z E N I E

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza  konkurs ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii  w 2023 roku.  Zlecenie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie  dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przyjęte uchwałą Nr LIV/281/2022 Rady …

Usługi społeczne w Gminie Radzyń Podlaski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim  w ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa zapewnia instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach utrzymania trwałości  projektu „Usługi społeczne w Gminie Radzyń Podlaski” nr projektu RPLU.11.02.00-06-0068/20 dofinansowanego ze …

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radzyń Podlaski

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2127) uprzejmie informuję, wszystkie osoby uprawnione do otrzymania dodatku elektrycznego, że zadanie to …

Informacja dla osób ubiegających się o zakup preferencyjny węgla.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla są proszone o zgłaszanie  się do siedziby GOPS od dnia  12.12.2022r. po odbiór stosownej informacji uprawniającej do zakupu węgla. Jednocześnie informujemy, iż Gmina Radzyń Podlaski będzie prowadziła sprzedaż węgla w kwocie 1.850 zł za tonę, w punkcie Firma Handlowa Adrian Płatek …