Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 proszę składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207,208 w terminie do 15 września 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00

informacja dot stypendiów
wniosek
zaświadczenie