Faktury do stypendium szkolnego 2022/2023 przyjmowane są do 9.12.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim pokój nr 207 wraz z oświadczeniem (druk w załączeniu).